Dukurikire kumbuga Nkoranyambaga


Advertisement Banner

Ikusanyangingo n’inyurabwenge ku bahanuzi b’ibinyoma bakurikiza ibyo bibwira mu mitima yabo

Ubwanditsi , October 2018

Maze ijambo ry’Uwiteka rinzaho riti “Mwana w’umuntu, uhanurire abahanuzi ba Isirayeli bahanura, kandi ubwire abajya bahanura ibyo bibwira mu mitima yabo ubwabo uti ‘Nimwumve ijambo ry’Uwiteka. Uku ni ko Umwami Uwiteka avuga ngo: Bazabona ishyano ba bahanuzi b’abapfapfa, bakurikiza ibyo bibwira kandi ari nta cyo beretswe.’ Yewe Isirayeli we, abahanuzi bawe bameze nk’ingunzu zo mu kidaturwa

Ntimurakazamuka ngo mujye mu byoho byo mu rugo rw’inzu ya Isirayeli, habe no kubiziba ngo mubone uko muhagarara mu ntambara ku munsi w’Uwiteka. Babonye iyerekwa ry’ubusa n’ubupfumu bw’ibinyoma, kandi baravuga bati ‘Ni ko Uwiteka avuga.’ Nyamara Uwiteka atari we wabatumye, ariko bemeza abantu kwiringira ko ijambo ryabo rizasohora.

Mbese iyerekwa mwabonye si iry’ubusa, ubupfumu mwavuze si ubw’ibinyoma, ubwo muvuga muti ‘Uwiteka yavuze’, kandi ari nta cyo navuze?” Ni cyo gituma Umwami Uwiteka avuga ati “Kuko mwavuze ibitagira umumaro, mukabona ibinyoma, nuko dore ndabibasiye.

Ni ko Umwami Uwiteka avuga. Kandi ukuboko kwanjye kuzibasira abahanuzi babona iyerekwa ritagize icyo rimaze, bagahanura ibinyoma. Ntabwo bazaba mu nama y’ubwoko bwanjye, kandi ntabwo bazandikwa mu gitabo cy’inzu ya Isirayeli, habe no kwinjira mu gihugu cya Isirayeli, namwe muzamenya ko ndi Umwami Uwiteka. Ni ukuri bashutse ubwoko bwanjye bavuga ngo ‘Ni amahoro’ kandi ari nta yo, kandi iyo hagize uwubaka inkike bayihomesha ishwagara ridakomeye. Ezekiyeli 13:1-10

Dusomye amagambo maremare ariko turaza kugerageza tuyavugeho muri make. Aha ni mu gihe cy’umuhanuzin Ezekiyeli ndetse na mbere yahoo hadutse abahanuzi b’ibinyoma maze bajy amu bwoko bw’Imana barabubeshya, babahanurira ibinyoma maze Imana iri mu ijuru birayibabaza, nuko ihagurutsa umuhanuzi Ezekiyeli ngo agende ahanurire abo bahanuzi b’abapfapfa ko bazabona ishyano. Reka nkubwire nshuti n’uyu munsi abo bahanuzi baracyariho, ab’icyo gihe ntibahari ariko abo mu gisekuru cyabo barahari kandi barakataje, baruzuye aho tugenda, aho dukorera, aho twigira satani yaratangatanze hose agira ngo ayobye intore z’Imana.

Uba uri muri bisi ugahura n’umuhanuzi ati ndabona urupfu imbere yawe, reka mbabwize ukuri nta muntu numwe wavutse udafite urupfu imbere ye, icyakora satani ashobora kugambirira ko ukenyuka Imana ikakurengera nabyo birashoboka, undi ati mbonye ucika akaguru, abandi bati Imana yakuntumyeho ariko urampa amafaranga, yabona uri buyamuhe ati Imana iguhaye visa, imodoka, inzu nziza n’ibindi, sinshaka kuvuga ko ibi Imana itabikorera abantu ariko si ikiguzi cy’ikintu cyose kuko n’abatazi barabifite.

Hari abahanuzi bazima pe! ntabwo ab’ibinyoma bagira ababakomokaho ngo abazima babure ababakomokaho, ariko hari abihisha inyuma y’abo bakongera bakavuga Imana itavuze nk’uko twabisomye mu ijambo ry’Imana haruguru. Bibiliya yatubwiye ngo bazabona ishyano kuko bahanura ibyo bibwira mu mitima yabo, bakabvuga ko yavuze kandi ntacyo beretswe. Bibiliya yatubwiye ngo bemeza abantu kwiringira ko ijambo rizasohora nk’iryavuzwe n’Uwiteka kandi ari iryo bihimbiye, Imana idutabare cyane!!

Umuntu ashobora kwibaza tuzabamenya gute? Ijambo ry’Imana riduhugura ritya “Mwirinde abahanuzi b’ibinyoma baza aho muri basa n’intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo,…. Matayo 7:15-16

Nshuti usoma ubu butumwa urasabwa kwirinda abo bahanuzi b’ibinyoma , b’abapfapfa babeshyera Imana ngo yavuze itavuze, kubamenya rero ni ku mbuto zabo, bo bazabona ishyano, ikindi nkwibutsa ni uko ubuhanuzi butavangiye ni ijambo ry’Imana, niryo ukwiye guha umwanya uhagije, Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu.


ANDIKA IGITEKEREZO CYAWE

pre-moderation

This forum is moderated before publication: your contribution will only appear after being validated by an administrator.

Who are you?
Your post

To create paragraphs, just leave blank lines.

ISHAKIRO