Dukurikire kumbuga Nkoranyambaga


Advertisement Banner

ADEPR ishyize umupaka ku mpano y’umuntu kaba ari agahomamunwa

Ubwanditsi , January 2019

Mu gihe abahanzi n’amakorali byo mw’itorero rya ADEPR baba barakumiriwe kuririmba mu yandi matorero,kuba bakorana indirimbo n’abandi badahuje itorero ,ibi byaba ari agahomamunwa kuko byaba birimo amacakubiri akomeye.

Impano Imana itanga ku umuntu yaba iyo kubwiriza ubutumwa bwiza binyuze mu ijambo ryayo cyangwa iy’uburirimbyi ,ubuhanuzi n’ibindi iyimuha igamije inyungu yuko uwo mukozi wayo azagirira umumaro abantu bakakira agakiza, bityo rero ntibikwiriye ko hari idini cyangwa itorero ryakagombye gushyiraho imipaka yaho impano umuntu afite itakora naho yakora kuko biramutse bishyizweho gutyo kaba ari agahomamunwa.

Mu minsi ishize ubuyobozi bukuru bwa ADEPR bwagonganye n’abaririmbyi babarizwa muri iri torero yaba abahanzi n’amakorali bapfa itegeko rishya rigenga ibi byiciro nyamara iyo urebye neza ibyanditse muri iri tegeko bitandukanye n’uburyo abaririmbyi babisobanuriwe mw’itangazamakuru .


Ubuyobozi bwa ADEPR burasabwa kubaka imikoranire myiza n’itangazamakuru

Itorero rya ADEPR naryo umuntu ntiyabura kurinenga kuko imikorere y’uburyo ivugana n’itangazamakuru iracyari hasi cyane kuko ibyateye ukutavuga rumwe ku mpande zombi iyo ADEPR ibisobanurira itangazamakuru neza kare ibibazo ntabwo biba byarabayeho .

IYOBOKAMANA.COM abaganiriye natwe kuri iki kibazo bahurije ku kuvuga ko Imana iha umuntu impano ku nyungu yuko iyo mpano izagirira umumaro abantu bitandukanye nuko intego y’Imana yaba aruko impano z’abantu zagirira gusa umumaro itorero umunyempano abarizwamo kandi ijambo ry’Imana rivuga ngo"Mujyende mu mahanga yose mu bwirize ubutumwa bwiza muhindurire abantu kuri Kirsto Yesu ".

Mbere yo kugaruka ku bitekerezo by’abantu batandukanye kuri iki kibazo ,ubundi niki cyatumye iri tegeko ry’abaririmbyi (Abahanzi n’amakorali ) ryashyizwe hanze na ADEPR rikakirwa nabi n’abahanzi bamwe bakitotomba,abandi bakavuga amagambo menshi atarakwiriye?

Iri tegeko ry’abaririmbyi riri mu gatabo gafite umutwe ugira uti:"Amabwiriza agenga abaririmbyi" kuri aya mabwiriza kuri Page ya 12 ,mu ngingo ya 29 .3. hagira hati :"Korali ntiyemerewe gukorera imyitozo cyangwa ikindi gikorwa icyo aricyo cyose hanze y’itorero itabiherewe n’ubuyobozi bw’aho ikorera umurimo bitewe n’impamvu yumvikana.

Ingingo ya 32 kuri Page 13 kandi muri aka gatabo k’amabwiriza agenga Korali hagira hati:"Korali ishatse kujya mw’ivugabutumwa cyangwa yatumiwe mu bindi bihugu ,mu yandi ma torero ya Gikristo ,bisabirwa uburenganzira ubuyobozi bukuru bw’itorero ADEPR .

Muri iyi ngingo kuri B yaho hakomeza havugako Korali ishobora kwitabira gahunda za Leta igihe bazitumiwemo cyangwa babisabwe n’ubuyobozi bw’itorero.

Kuri iyi Page ya 13 kandi haboneka umutwe ugira uti :Abahanzi (Abaririmba ku giti cyabo) ,iyi ngingo nimwe muzateye ibibazo cyane mugihe nyamara usomye itegeko uko riri usanga nta kibazo cyagombye kuboneka :

Muri iyi ngingo kuri A yaho hagaragara ibyo umuhanzi agomba kuba yujuje birimo kuba ari inyangamugayo,kuba yarabatijwe mu mwuka wera,kuba akuze mu by’ijambo ry’Imana,kuba akunda gusenga,kuba yitabira gahunda z’itorero,kubaakaunda itorero kandi akorana neza n’inzego zaryo,kaba byibuze yarize ishuri rya Bibiliya kandi akunda kwihugura mw’ijambo ry’Imana ,indirimbo z’umuhanzi zigomba kuba zishingiye kuri Bibiliya.


Muri iyi ngingo B yayo hagira hati:"Imikoranire y’abahanzi n’ubuyobozi bw’itorero :

Ubuyobozi butumira umuhanzi mu nyandiko ,bukamenyesha ubuyobozi bw’umudugudu na Paruwasi abarizwamo.Iyo agiye kugenda ahabwa icemezo (Recommandation) n’ubuyobozi bwe.Ntabwo umuhanzi yemerewe kugurisha impano y’Imana .Ubuyobozi bwatumiye umuhanzi nibwo bwishingira ibigendanye n’urugendo rwe.

Mu ngingo ya 3 y’iri tegeko ry’abahanzi hagira hati :"Ibyo umuhanzi akwiriye kwirinda.

Mubyo umuhanzi akwiriye kwirinda harimo imyambarire mibi ,amagambo arimo imvugo nyandagazi ,ibimenyetso n’imibyinire binyuranye n’umuco wa Gikristo. Kwirinda guhekwa ,guterurwa,gushyirwa amafaranga mu mifuka no kwirukanka murusengero hamwe no kwirinda urusaku rw’ibyuma by’umuziki bituma abantu bameneka amatwi .

Ingingo ya 4 mw’iri tegeko rigenga abahanzi havugako umuhanzi utazubahiriza ibyavuzwe haruguru ,azerekerwa ,agirwe inama ni byanga afatirwe ibyemezo n’ubuyobozi .

Aya mabwiriza yose hamwe n’andi akubiye muri aka gatabo gafite Paje 14 yashyizweho umukono n’umuvugizi wa mbere n’uwa kabiri kuwa 16 Werurwe 2018 nyuma yo kugenzurwa no kwemezwa n’inteko rusange y’ADEPR .

Mu by’ukuri urebye izi ngingo twagaragaje muri aka gatabo ari nazo zateye ibibazo ntaho ubona ADEPR yavuze ko kizira kikaziririza ko Korali cyangwa umuhanzi yaririmba murindi torero cyangwa ko yabujijwe gukorana indirimbo n’undi mu ririmbyi utaruwo muri ADEPR.

Muri aya mabwiriza usibye ko byose bisaba ko bibanza gusabirwa uruhushya aha umuntu akaba yakwibaza impamvu abaririmbyi babyakiriye nabi bakanumvikana mw’itangazamakuru babyamagana.

Urebye icyateye iremerezwa ry’iki kibazo n’imikoranire mibi itorero rya ADEPR rigirana n’itangazamakuru kuko itangazamakuru ryabajije Pastor Rudasingwa Jean Claude ushinzwe ivugabutumwa yihutira gusubiza atifashishije ibyanditse muri aka gatabo k’amabwiriza bituma ibisubizo bye bishimangira ko uburyo itangazamakuru ryari rifite amakuru kuri aya mabwiriza aribwo bituma bitangazwa nk’ibyemejwe n’ubuyobozi bw’itorero muri rusange.

Ikindi cyaremereje iki kibazo mu bantu n’uburyo ubuyobozi bukuru bwa ADEPR(Bureaux nyobozi) bukimara kumenya iki kibazo bwaratuje bwanga kugira icyo butangaza kuri iki kibazo kandi kiri ku rwego rw’itorero mu gihugu cyose nyamara ari ahandi bazi gukorana n’itangazamakuru bari kugira icyo babitangazaho bakavuguruza ibyavuzwe kuko kugeza ubu ugiye k’urubuga rwa internet rw’iri torero nta kintu na kimwe wasangaho nk’inkuru iha ukuri abakristo kandi iki kibazo kikaba cyakuruye umwuka mubi nyamara ari ibintu byoroshye cyane ko itorero ryabisobanura.

Abaririmbyi bamwe na bamwe bo mw’itorero rya ADEPR nabo baranengwa kuba barihutiye kuvuga ku kibazo cy’itegeko ribarengera nyamara batarabasha kurisoma kuko iyo basoma aka gatabo kabumbiyemo aya mategeko abagenga ntibari kwirirwa basakuza kurugero byagezeho kuko ubu basubiye inyuma bakarisoma neza bamwe byarangira bigaye .

Bmwe mu bantu twaganiriye bagize icyo babivugaho :

Pastor Gashabizi Jean Paul Dominique akaba n’umuririmbyi w’indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana yavuzeko umuhamagaro w’Imana ku muntu ataruwo gukoresha mw’idini cyangwa mw’itorero gusa ahubwo ko aruwo kugirira umumaro umuntu ati:"Twahamagariwe gukorera Imana ntitwahamagariwe gukora mw’idini."Iyo tumaze kwakira yesu Kristu nk’umwami n’umukiza tuba dutangiye urugendo rwo gukorera Imana .

Ati:"Impano Imana itanga ntabwo arizo gukoresha mw’ idini gusa ahubwo zigomba gukoresha kugirango zitange umusaruro, kuko ubutumwa bwiza ntibugenewe abakijijwe ahubwo bugenewe abatarakizwa ,iyo dusomye mu gitabo cyanditswe na Luka 19.1-8,tuhasanga inkuru y’umugabo witwa Zakayo,ubwo yesu yacumbikaga iwe abantu benshi barabyitotombeye bavuga ko acumbitse k’umunyabyaha ariko yesu arabasubiza ati: "icyanzanye nu gushaka no gukiza icyazimiye" .

Ubutumwa bwiza bugenewe abatabuzi bityo rero nta mukozi w’Imana ugomba kugira umupaka waho Kubwiriza ubutumwa bwiza kuko n’ijambo ry ’Imana rivuga ryeruyeko abazahindurira abandi kuba abakiranutse bazagororerwa.

Nuko yesu arabegera avugana nabo ati:" Nahawe ubutware bwose mu ijuru no mw’isi.Nuko ni mugende muhindure abantu bo mumahanga yose abigishwa,mubabatiza mu izina rya data wa twese n umwana n umwukawera.Mu bigisha kwitondera ibyo nababwiye byose kandi dore ndikumwe namwe iminsi yose kugeza kumperuka y isi.

Uyu mukozi w’Imana yakomeje avugako iyo twamaze gukizwa tuba tugiye mu kimbo k’ intumwa kuko ishingano Yesu yahaye abakijijwe nizo guhindura abantu kuba abigishwa be. Ubutumwa nta mupaka bufite kuko Yesu ubwo yatubwiye ngo tugende mu mahanga yose ubwo rero tugumye hamwe twaba tubupfukiranye(1abakorenti 9.19-22) bityo rero tugendeye kuri ibi twasanga nta dini cyangwa itorero ryagombye kubuza abakozi b’Imana kuyikorera ahariho hose.

Rev.Pastor Muntu Benjamin umushumba wa ADEPR wungirije mu rurembo rw’umujyi wa Kigali akaba n’ushinzwe ubuzima bw’itorero yavuzeko abaririmbyi babyumvishe nabi kuko uko babivuga atariko bimeze na gatoya ati:"Rwose nta muyobozi wabuza abantu gukorera Imana ngo abashyirireho umupaka kuko ijambo ry’Imana ryemera ko umuntu ayikorera mu buryo bwose,ahariho hose mu gihe gishoboka n’ikidashoboka .

Ati:"Aya mabwiriza agenga abaririmbyi yashyizweho n’abashumba uwambere n’uwakabiri bayoboye indembo zose noneho ubuyobozi bukuru bw’itorero burayasuzuma burayemeza .

Mu by’ukuri nk’abavugako ko haba hari ingingo ibuza umuririmbyi kutazongera gukorana indirimbo n’udasengera muri ADEPR cyangwa kuba atajya kuririmba mu yandi matorero rwose izi ngingo muri aya mabwiriza ntaho wazibona sinzi aho zavuye" .

Uyu muyobozi yasabye amakorali n’abahanzi cyane cyane mu rurembo rw’umugi wa Kigali doreko ari naho hari benshi ko bakwiriye gusoma neza aya mabwiriza kuko nta kigoye kiyarimo usibye ingingo zishyiraho ko umuririmbyi agomba kugirana imikoranire ihamye n’ubuyobozi bw’itorero yajya no kugenda akaba afite uruhushya inzego zose bireba ngo korali cyangwa umuhanzi asohoke zikabimenya ariko ubundi rwose abo byajyanye kure bahumure kuko amabwiriza arasobanutse kandi agaragaza ibintu byose neza ".

Yanditswe na Joel Sengurebe /Iyobokamana. com


IBITEKEREZO BYANDITSWE KURIYI NKURU

 • Hakiri Muluzi , 23 January 2019 , saa 22:16'

  Icyo yanditse :

  Nari narabuze ikinyamakuru cyakwandika ukuri kubiri mu mabwiriza agenga abaririmbyi muri ADEPR. Twarasomaga ntitubone ikibazo ariko tukumva mu binyamakuru byacitse!!!! Tukibaza inyungu ibinyamakuru bifite mu kuvuga nabi ADEPR tukanibaza ku mwuga w’itangazamakuru kuko tubona aho kubaka usenya unasebya. Ariko Imana ishimwe kubwa iyobokamana. com, mwerekanye ukuri
  Abaririmbyi nibakorane nubuyobozi neza kandi bariya baririmbyi n’abavugabutumwa bashutswe bakamagana Itorero ryabo kubera gusubiza itangazamakuru batabanje gusoma basabe imbabazi abakristo n’ubuyobozi kuko baguye mu mutego w’abanzi b’umurimo w’Imana. Nibitondere itangazamakuru kandi barwane ishyaka

 • Kazungu , 23 January 2019 , saa 23:34'

  Icyo yanditse :

  Mubyukuri ibyo Iyobokamana.com muvuze birimo ukuri kandi biratanga Umucyo Imana ibahe umugisha mwinshi kandi tubashimira uko mudahwema kutugezaho amakuru yitorero ryacu. None icyo gitabo cyamabwiriza nkatwe turi hanze yigihungu twakibona gute. mwazakidushyiriye kuri website.

 • danny , 23 January 2019 , saa 23:50'

  Icyo yanditse :

  Umuvugizi Wungirije wa ADEPR Ushinzwe ubuzima bw’itorero niwe ufite mu nshingano gukemura bene ibi bibazo ariko icyo bazi nukwirirwa bahindura ibintu uko babyumva nkaho itorero ari akarima kabo, agasuzuguro nubwiyemezi bw’uyu Mugabo wagirango yimye Ingoma yiteka ryose kandi burya niwicara kuntebe yanyuzeho abandi ndetse bamwe bakanayigwaho uba ukwiriye kutayiratiraho. Njyewe mbona abakristo turi kungoma y’agahimano kuko byibuze naba Tom bariye amafaranga ariko barubaka banagira ibindi byiza bakora. Iyobokamana muzadukorere comparaison yizi ngoma ebyiri.

ANDIKA IGITEKEREZO CYAWE

pre-moderation

This forum is moderated before publication: your contribution will only appear after being validated by an administrator.

Who are you?
Your post

To create paragraphs, just leave blank lines.

ISHAKIRO