Dukurikire kumbuga Nkoranyambaga


Advertisement Banner

Ushobora kuba usa nuri mu mayira abairi utazi neza aho uhagaze, sobanukirwa icyo bibiliya yita Itorero

Ubwanditsi , March 2018

Abantu benshi muri iyi minsi bafata itorero nk’inyubako (insengero). Ariko ubu sibwo busobanuro bw’itorero bibiliya ivuga. Ijambo itorero rikomoka mu ririmi rw’ikigiriki”ekklesia”bisobanura “Iteraniro”.

Ntabwo ubusobanuro bwa nyabwo bw’ijambo ikoraniro bivuga inyubako (insengero), ahubwo ni ku bantu. Birababaje cyane, aho ubaza umuntu aho itorero abarizwamo akakubwira inyubako. Abaroma 16:5 hagira hati “… Muntahirize itorero ryo mu rugo rwabo.” Pawulo yifashishaga itorero ryo mu rugo, Atari inyubako, ahubwo ariminsengero z’abizera.

Itorero ni umubiri wa kristo, nawe akaba umutwe waryo. Efeso 1:22-23 haragira hati, “Kandi yamuhaye gutwara byose ibishyira munsi y’ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose.” Umubiri wa kristo ushingiye kubizera Yesu kristo kuva ubwo umwuka wera wamanukiraga intumwa (Ibyakozwe n’intumwa igice cya 2) Kugeza ubwo Yesu azaba agarutse.

Umubiri wa Kristo ugizwe n’ibice bibiri:

1) Itorero ry’Imana rigizwe n’abafitanye umubano wihariye na Yesu Kristo. “Kuko mu mwuka umwe ari mo twese twabatirijwe k uba umubiri umwe, naho twaba Abayuda cyangwa Abagiriki, naho twaba imbata cyangwa ab’umudendezo. Kandi twese twujujwe umwuka umwe ” (1 Korinto 12:13). Uyu murongo uravuga ko uwizera wese ari mu itorero rya kristo kandi yahawe umwuka werawa kristo h’ikimenyetso.

Itorero ry’Imana, ni abo bose bakiriye agakiza binyuze mu kwizera Yesu kristo.

2) Itorero ry’ahantu (Local church) Abagalatiya 1:1-2: “Pawulo, intumwa … Njye na bene data turi kumwe bose, turabandikiye mwebwe abo mu matorero y’I Galatiya.”Hano tubonako mu ntara ya Galatiya harimo amatorero menshi , ayo twagereranya nk’amatorero y’ahantu runaka. Itorero ry’Ababatisita, Itorero ry’Abagatolika, Itorero ry’Abaruteri n’ayandi., aya si amatorero y’Imana, ahubwo ni amatorero abizera bahuriramo aho batuye. Itorero ry’Imana rigizwe n’abiyeguriye Kristo bamwizeye kubw’agakiza. Aba bagize itorero ry’Imana bashobora guteranira hamwe bakaronka inyigishobakanagirana ubuvandimwe binyuze muitorero ry’aho batuye.

Mu ncamake, si inyubako (urusengero) cyangwa andi matsinda akorera mu nsengero. Tugendeye kuri bibiliya, itorero ni umubiri wa kristo, bivuze abemeye bananizera Yesu Kristo nk’umwami n’umukiza w’ubugingo bwabo bakaronka agakiza (Yohana 3:16; 1 Korinto 12:13). Amatorero y’ahantu rero, ni aho abagize itorero ry’Imana bahurira. Itorero ry’ahantu, ni ahantu abagize itorero ry’Imana bahurira bagashyira mu bikorwa amahame aboneka mu rwandiko rwa 1 Abakorinto 12: Guterana umurava, kwigisha ndetse no gufashanya mu bumenyi no mu buntu bw’umwami wacu Yesu Kristo.


ANDIKA IGITEKEREZO CYAWE

pre-moderation

This forum is moderated before publication: your contribution will only appear after being validated by an administrator.

Who are you?
Your post

To create paragraphs, just leave blank lines.

ISHAKIRO